One of the main elements…..

….. of my new daily routine is a healthy and nutritious diet. I personally have discovered how a good or a poor diet can affect my soul, body and skin.

Et af de vigtigste elementer i mine nye daglige rutiner er, at jeg får en sund og nærende kost. Jeg har personligt opdaget hvordan en god eller en dårlig kost kan påvirke sjælen, kroppen og huden.

Nothing tastes as good as slim feels….. and you know what: the immediate gratification when I have sinned is not worth the long punishment!

Og ved du hvad: intet smager så godt som slank føles og den umiddelbare tilfredsstillelse når man har syndet, er ikke den langvarige straf værd!

Today’s tips: Herbal tea is a great alternative to coffee. It is purifying and highly addictive, and herbal tea is truly a great nightcap before bedtime, because it’s soothing and relaxing.

Dagens gode råd: urtete er et godt alternativt til kaffe. Urtete kan virke udrensende og blive stærkt vanedannende, og det er en fantastisk godnat drink inden sengetid, for her virker den beroligende og afslappende.

What is your experience with herbal tea?

Hvad er dine erfaringer med urtete?

Today’s post on: Delightful People

Kategorien Beauty, Mrs Ericson's "diet school" . Skrevet af LE 28. February, 2010 kl 9:04

Welcome to another…..

….. day in my new and wonderful life!

Velkommen til endnu en dag i mit nye vidunderlige liv!

What I among other things have learned these last 6 weeks is, that there is a big difference between survival and really living. You know what, we all deserve to wake up every morning and think “Hurray!…… there is a new day out there waiting for me, and gosh I’m so excited to throw myself into it “…..

…..and if your heart and mind is open to a new and healthier lifestyle, I can guarantee that your profit will be more energy, joy and wellbeing.

Hvad jeg blandt andet har lært de sidste 6 uger er, at der er en stor forskel på at overleve, og på at virkelig leve. For ved du hvad, vi fortjener alle at vågne hver morgen og tænke “fantastisk…… der ligger en ny dag der ude og venter på mig, og gud hvor jeg glæder mig til at tage huld på den”…..

….. og hvis dit hjerte og sind er åbent over for en ny og sundere livsstil, så garantere jeg dig for, at dit udbytte bliver mere energi, glæde og velvære.

My blog is personal, and some of the next post will be about how I have improved my life quality. Maybe there are some of my experiences which will jump at you, and you might think: “yes, it’s just what I need “….. or perhaps you thinking “Lizzy doesn’t see life through the same glasses as me”?

Any way, if you think you can, you’re right. If you think that you can’t, you are also right….. you choose!

Here on my blog you find the truth, as I experienced it, and what I write comes from my heart.

Min blog er personlig og en del af de kommende indlæg vil handle om hvordan jeg har forbedret min livskvalitet,. Måske der er nogle af mine erfaringer som vil springe dig i møde, og du tænker: “ja, det er lige det jeg har brug for”….. eller måske tænker du “hende der Lizzy ser vist ikke livet igennem de samme brilleglas som mig”?

Any way, hvis du tror, at du kan, har du ret. Hvis du tror, at du ikke kan, så har du også ret….. du vælger selv!

Her på bloggen finder du sandheden, sådan som jeg oplever den, og det som jeg skriver kommer fra hjertet.

Have a great Saturday

Ha en fantastisk lørdag

Love Lizzy

Today’s post on: Delightful People

Kategorien Mrs Ericson's "diet school" . Skrevet af LE 27. February, 2010 kl 10:24

I’m sorry about…..

….. the short posts and the many breaks, but I’ve been very busy lately.

Undskyld de korte indlæg og de mange pauser, men jeg har haft forrygende travlt på det sidste.

Yesterday was the last day of my diet, so I’ve been visiting a stylist, hairdresser and I have been photographed for the upcoming book….. and I must say, the last few days activities has almost made me feel high….. perhaps you think that I sound a little smug?….. but that’s how I feel!

I går var sidste dag på min kur, så jeg har været en tur til stylist, frisør og fotografering….. og jeg må sige, jeg har næsten været helt høj af min egen succes…… måske syntes du at jeg lyder lidt selvfed….. men sådan har jeg det altså!

Weight: 66.6 kg which is a total weight loss of: 7.5 kg

Centimeters: I have lost a total of 39 cm  (15 cm on the stomach).

But best of all, my mood and energy are in top, my stomach function and I have been “cured” of my psoriasis and my aching joints.

Vægt: 66,6 kg hvilket er et totalt vægttab af: 7,5 kg

Mål: jeg har tabt i alt 39 cm, hvor af de 15 cm er på maven.

Men bedst af alt: mit humør og energi er i top, min mave fungere og jeg er blevet “kureret” for min psoriasis og mine ømme led.

Maybe you want to hear a little about how I have achieved these results? As always, you are welcome to visit me here on my blog, where I will try to write a post about my lifestyle change every monday. First post will be about eating food which will make you happy. Did you know for example that healthy fats have an antidepressant effect? You can also visit Lene Hansson for more advice and ideas for a healthier lifestyle.

Måske har du lyst til at høre lidt om hvordan jeg har gjort? Så er du velkommen retur her på bloggen, hvor jeg vil forsøge at skrive et indlæg om min livsstils ændring hver mandag. Første indlæg handler om hvordan du kan spise dig glad. Viste du for eksempel at sunde fedtstoffer har en antidepressiv virkning? Du kan også besøge Lene Hansson for flere råd og ideer til en sundere livsstil.

I hope you have a great weekend

Jeg håber at du får en fantastisk weekend

Love

Lizzy

Today’s post on: Delightful People

 

Kategorien Mrs Ericson's "diet school" . Skrevet af LE 26. February, 2010 kl 6:36

I can’t get enough…..

….. of this smoothie. It’s yummy and it is not too sweet. Try it if you’re in the mood for a bright pink healthy treat!

Ingredients:
Handful of fresh or frozen organic raspberries
Handful of fresh or frozen organic blueberries
Half a banana
1 Small container of plain greek yoghurt
1 Cup of ice
1 Cup of soy milk or regular milk
Splash of pomegranate juice

Directions:
mix together in a blender

So, tell me, what’s in your favorite smoothie?’

xo,

Lizzy

Today’s post on: Delightful People

Kategorien Mrs Ericson's "diet school", Recipes . Skrevet af LE 24. February, 2010 kl 7:20

Lizzy says

68,2 kg

I want to make pancakes (yum)
…who’s with me?

Todays post on: Delightful People

Kategorien Lizzy says, Mrs Ericson's "diet school" . Skrevet af LE 22. February, 2010 kl 7:51

What are you guys…..

….. doing this glorious weekend?

Natascha and I are looking forward to spending lots of quality time together, playing with Anton, a little shopping and we are off to the cinema this afternoon…..

….. to see It’s Complicated….. I’m look forward to that, it looks fun (a real girl movie).

The evening menu is fish soup (I’m hungry just thinking about it).

Have a lovely day

Lizzy

Kategorien Weekend . Skrevet af LE 20. February, 2010 kl 9:16

This morning is…..

Photo: private woman-hood

….. a triple espresso kind of morning (hmmmm ok a herbal tea morning).

I didn’t sleep very well last night (because my silly brain decided that it was the perfect time to process everything that’s crossed my mind in the last few weeks), but it was all made better when I woke up to a beautiful snowy mess outside. Don’t you love mornings like that?

Have a lovely weekend

Lizzy

Kategorien Weekend . Skrevet af LE 19. February, 2010 kl 7:07

Embracing the beauty…..

….. of winter branches….. and deciding today is too cold for just tights.

Have a lovely day

Lizzy

Kategorien Personally . Skrevet af LE 18. February, 2010 kl 7:51

Last night…..

I finished a scarf I started about 4 days ago! It turned out pretty decent (for my first completed crocheting project ever), although it’s having a bit of a “curling” problem….. does anyone who crochets know what I’m talking about? I know it’s not the most detailed description of the problem, but it’s the only term I can think of that fits.

Anyways, I got “The Duchess” in the mail yesterday and I decided to watch it with dinner….. I didn’t make it through the entire movie, but are saving the rest for tonight. So far, I’m really enjoying it!

Well I’ve got to go make myself some breakfast (I really wish I had a donut…mmm) and start my day! Happy Wednesday….. I hope you all have an amazing day!

[Photo: weheartit]

Kategorien Personally . Skrevet af LE 17. February, 2010 kl 7:57

I am in love…..

….. with these moss terrariums. Aren’t they pretty? I think there is something so beautiful about a plant growing in a glass vessel… like it’s protected from the challenges of the outside world…..

Kategorien Interior & design . Skrevet af LE 16. February, 2010 kl 8:57

Next Page »