Last week’s winner

My dears,

The winner of Today’s giveawayfeaturing a beautiful enamel house number from Ramsign, is Thomas. Congratulations! Please send me your info, when you have a second.

Vinderen af Today’s giveaway, bestående af et smukt emalje husnummer fra Ramsign, er Thomas. Tillykke! Venligst send mig din kontakt info, når du har tid.

Kategorien Today's Giveaway . Skrevet af LE 30. November, 2009 kl 15:17

Monday morning status

71 kg

God Monday morning to you….. did you have a nice weekend?….. I did….. you know, being married has been a wonderful thing, but it doesn’t come without its own lessons. I am learning to release this notion of a “perfect” day (although it will be perfectly imperfect) and I’m also learning to try to live in the moment, instead of always thinking forward.

So today, I like to gather together friends from here and there in my life ~ workmates, playmates & circle sisters.

Today is one of those days….. we should go for pancakes and a good laugh….. do you want to come?

Have a lovely monday

Lizzy

Today’s post on: Delightful People

Kategorien Mrs Ericson's "diet school", Personally . Skrevet af LE 30. November, 2009 kl 7:51

This year’s Advent decorations

It took me about an hour to create these decorations,

and spread a little Christmas cosiness in our home……

……. now I’m ready for a nice glass of hot and spicy glögg….

Have a great advent

Lizzy

Glög recipe

Photo’s: Private woman-hood

Kategorien Christmas, Easter & Holidays . Skrevet af LE 29. November, 2009 kl 17:28

And since we are talking about Christmas….

Og nu da vi taler om julen….

Christmas baking doesn’t have to be a long and complicated story. Here are a simple tip from stylist Mattew Mead, which can quickly get you and any cake you have baked, in the right Christmas mood, and the same applies if you have chosen to buy ready-made Gingerbread.

Det behøver ikke at være en lang og kompliceret historie, at skulle jule bage. Her er to enkle tips fra stylisten Mattew Mead som hurtigt kan få en hvilken som helst Bradepandekage i julestemning, eller hvis du har valgt at købe færdige peberkager, kan få dem til at se hjemmebagte ud.

Cake: Cut template of Christmas tree or another easy Christmas motif. Place the template on the cake and sprinkle a snowfall of icing sugar on the cake.

Bradepandekage: skær en skabelon af et grantræ eller et andet let jule motiv. Placer skabelonen ovenpå kagen, og strø et snefald af florsukker ud over kagen.

Gingerbread: decorate cakes with reindeer horns of chocolate, and finish with a colorful nose of icing sugar.

Peberkager: dekorer kagerne med rensdyrhorn af chokolade, og afslut med en farvestrålende næse af florsukker.

Simple and sweet…… in more than one way

Enkelt og sødt……. på mere end en måde

Photo: Mattew Mead

Kategorien Christmas, Easter & Holidays, Comfort, Kitchen & food . Skrevet af LE 29. November, 2009 kl 9:55

The first Advent Sunday

Første Advent søndag

Advent comes from the Latin word: “adventus” which means arrival or he comes, and is celebrated by lighting candles the four Sundays before Christmas.

Advent stammer fra det latinske ord: “adventus” som betyder ankomsten, eller han kommer, og den fejres ved at tænde lys de fire søndage før jul.

Status: I’m about to create a “little Advent wreath” and gradually find my Christmas decorations. While you wait for the pictures of my creation, here is a small post about Danish Christmas decorations.

Status: Jeg er i gang med at kreere en “lille advent krans” og med så småt at finde julepynten frem. Medens I venter på billederne af min kreation, er her en lille post om dansk julepynt.

I would like to decorate my Christmas tree and table in Scandinavian style, with these ornaments from Ferm Living, and I think this wooden letterpress is the perfect Christmas ornaments….. and a great present!

Jeg kunne tænke mig at pynte mit juletræ og bord i skandinavisk stil, med disse ornamenter fra Ferm Living, og jeg syntes at denne brevpresser i træ er perfekt som Julepynt…. eller som en skøn gave!

Today’s post on: Delightful People


Kategorien Christmas, Easter & Holidays . Skrevet af LE 29. November, 2009 kl 9:52

Advent Calendar

Julekalendergavebutikker

We are fast approaching December 1…… and pressure grows to get this year’s package-calendar ready for the loved ones…… but where to go, if you are missing 24 small packages?

Vi nærmer os med raske skridt d. 1. december…… og hermed presset for at få pakkekalenderen klar til dem man holder af…… men hvor går man hen hvis man mangler 24 små pakker?

Lots of glitter:

If you love glitter and belong to the feminine sex “Notre Dame” is a treasure chest. You’ll find everything from small delicate glass Christmas hearts and glitter roses to small candlesticks ……… if you like decorated porcelain, fine glass and beautiful tea towels and associated potholders, take care of your credit card, as you can easily be lured to exceed your credit limit here….. and if you started to think about this year Christmas cards, you find the most beautiful cards here (they can be purchased individually).

Godt med glimmer:

Hvis du er til meget glimmer og glitter og er af det feminine køn, så er ” Notre Dame” et skatkammer. Her finder du alt fra små fine glas julehjerter og glimmer roser til små stager……… hvis du har hang til udsmykket porcelæn, fine glas og skønne viskestykker med tilhørende grydelapper, så pas godt på kreditkortet….. og er du begyndt at tænke på årets julekort, så fås de smukkeste kort her, og kan købes stykvis.

Sound & Noise:

The China Shop” is always good for a gimmick or two. Here you find small funny instruments like harmonica and odd percussion (suitable especially if the calendar is for a child), or perhaps a fun looking tin animal that can jump when pulled up?. You will also find sweet metal lunchboxes, fine small purses and fortune cookies here.

Lyd & Larm:

Den Kinesiske Butik” er altid god for en dims eller to. Her er små sjove instrumenter som mundharmonika og sære slagtøj (måske især velegnede hvis kalenderen er til et barn), eller måske en sjove blikfigurer til en tyver, som kan hoppe når de trækkes op?. Her finder du også søde metal madkasser, fin små punge og små fortune cookies til to kr. stykket.

Sweet fancy:

In the English shop “Abigails” you can get candy of the sort that normally would not exist in a Danish shop: small fun rolls with sugar sweets and fine candies in colored paper may be an idea for some of the small packets. But if the calendar is for a man with a penchant for beer, the package might contain vinegar chips (can be purchased in small packages for seven kr).

Søde påfund:

Hos den engelske butik ” Abigails” kan man få slik af den slags som ellers ikke findes i danske butikker: små sjove ruller med søde sukkerpastiller og fine karameller i farvet papir kan være en ide til nogle af de små pakker med tal på. Men er kalenderen til en mand med forkærlighed for øl, så kan et forslag være vinegar chips  som fås i små pakker til syv kr. stykket.

The colorful choices:

Store NØ” is featuring Christmas decorations in bright colors, a little neon and fun glass beads shaped as for example: a frog (to her who have kissed too many perhaps?). I think especially the elastic core with fine beads in seventy-style and lovely barrettes (with and without dots) is a great present for large and small girls.

Kulørt og godt:

Butik NØ” byder på julepynt i klare farver, lidt neon og sjove glaskugler f.eks. formet som en frø (til hende som har kysset for mange måske?). Men til pakke kalenderen syntes jeg især at elastikkerne med fine kugler i halvfjerdserstil og spænderne i lak (med og uden prikker) er gode til store og små piger.

The classic:

Sisters Grenes” is a true friend in need….. beyond Christmas decorations and small bags of candy, you find little things as glass beads, odd pencil sharpeners, playing cards, pixie hat, bouncing balls and bags of water balloons…. you’ll also find everything in gift wrapping paper, colored gift ribbon, tape, etc. to be used for wrapping…. important stuff, as the joy of expectation when one looks at the many fine packages, is still the greatest part of Christmas!

Den klassiske:

Søstrene Grene” er en sand veninde i nøden….. for her finde du udover julepynt solgt i stykvis og små poser med slik, også småting som glaskugler, mærkelige blyantsspidser, spillekort, nissehuer, hoppebolde eller poser med vandballoner til en femmer…. du finder også alt i gavepapir, bånd, tape etc. der kan bruges til indpakningen….  super vigtigt, da forventningens glæde når man kikker på de mange fine pakker, stadig er den bedste del af julen!

Todays post on: Delightful People

Kategorien Christmas, Easter & Holidays, Shopping guide . Skrevet af LE 28. November, 2009 kl 12:57

And since we are talking about Stockholm….

Og da vi nu taler om Stockholm ….

Did you have the chance to visit Les Chambres? If not, it’s a new concept store in Stockholm. They describe themselves as the place for slow shopping. The store combine clothes and accessories with books, art, flowers, a café and a hairdresser.

Har du haft chancen for at besøge Les Chambres? Hvis ikke, så er det en ny koncept butik i Stockholm. De beskriver sig selv som “slow shopping”. Butikken kombinere tøj og accessories med bøger, kunst, blomster, en café og en frisør.

You find Les Chambres on Nybrogatan 20, and the shop is owned by the two colorful women: Yvonne Linden and Karin Schiller.

Du finder Les Chambres på Nybrogatan 20, og butikken ejes af de to farverige kvinder Yvonne Linden og Karin Schiller.

I love the concept, although I got confused when I visited the shop, and thought I was at Colette in Paris…. I’m just kidding, this is a great store, and here you among others will find great brands like: Vivienne Westwood, Manoush and Shamballa Jewels. The beautiful jackets are designed by Dimitri Dassios, who have his headquartered in Athens…. He has also delivered a range of beautiful bags, and this spring, it will be possible to buy Karl Lagerfeld’s designs in the shop.

Jeg blev straks forelsket i konceptet, selv om jeg blev så forvirret da jeg besøgte butikken, at jeg troede at jeg var havnet hos Colette i Paris…. spøg til side, det er en fantastisk butik, og her finder du blandt andet fantastiske mærker som: Vivienne Westwood, Manoush og Shamballa Jewels. De smukke jakker er designet af Dimitri Dassios, som har hovedsæde i Athen…. han har også leveret et udbud af skønne tasker, og til foråret bliver det muligt at købe Karl Lagerfeld’s design i butikken.

Why not combine a lunch or coffee break with a little shopping, and at the same time, have the opportunity to enjoy Camilla Ek impressive and luxurious floral art, the next time you are in Stockholm? I would!

Hvorfor ikke kombinere en frokost eller kaffe pause med lidt shopping, og samtidig få mulighed for at nyde Camilla Ek imponerende og luksuøse blomster kunst, næste gang du er i Stockholm? Det vil jeg!

Have a great weekend

Lizzy

Today’s post on: Delightful People


Kategorien Fashion, My job - my passion, Shopping guide . Skrevet af LE 27. November, 2009 kl 6:46

Story Hotel…. a story in itself

I am often in Stockholm, and when I’m there, I usually stay at Scandic Anglai in Humlegårdsgatan, but not to become “settled” I decided to test the relatively newly opened Story Hotel.

Jeg er ofte i Stockholm, og når jeg er der, bor jeg som regel på Scandic Anglai i Humlegårdsgatan, men for ikke at “gro fast” besluttede jeg mig for at teste det relativ nyåbnede Story Hotel.

When I arrive at the hotel, the hotel porter who stood at a mobile reception greeted me. To the right of the reception was a big open bar with a lively bar environment, and to the left a beautifully decorated and quieter restaurant. On weekends, they serve a lovely brunch in the restaurant, which I naturally had to test, and while I sat there with soft jazz in the background, it felt as if I were in New York. Between the lobby and bar is a small boutique with carefully selected brands and accessories from NY and Milan, and the rooms are of course “to die for”.

Da jeg ankommer til hotellet blev jeg budt velkommen af hotellets portier, som stod ved en mobil reception. Til højre for receptionen er en stor åben bar, med et livligt bar miljø, og til venstre en smukt indrettet og mere rolig restaurant. I weekenderne servere de en skøn brunch i restauranten, som jeg naturligvis blev nødt til at teste, og medens jeg sad der med soft jazz i baggrunden, følte jeg mig hensat til New York. Mellem lobbyen og baren er der en lille boutique med nøje udvalgte mærker og accessories fra NY og Milano, og rummene er naturligvis “to die for”.

The hotel is located at Ostermalm in Stockholm, right in the center and within walking distance to “everything”.

Hotellet er lokaliseret på Ostermalm i Stockholm, midt I centrum, og i gå afstand til “alt”.

Collaboration with Wonderwall (a Swedish company which specializes in affordable art, from cool artists) has made it possible to fill the hotel with modern art.

Et samarbejde med Wonderwall (et Svensk firma som er specialiseret i økonomisk overkommelig kunst, fra cool kunstnere) har gjort det muligt at fylde hotellet med moderne kunst.

The philosophy behind Story Hotel is: “to combine design and innovation with an attractive location in downtown Stockholm”. Their mission is: “to offer a smart, stylish and new kind of hotel for today’s travellers.”

Filosofien bag Story Hotel er: “at kombinere design og innovation med en attraktiv beliggenhed i Stockholm centrum”. Deres mission er: “at tilbyde en smart, stilfuld og ny slags hotel for dagens rejsende.”

I think that they made a good start, and that Story Hotel is certainly worth a visit …… but judge for yourself!

Jeg syntes at de er kommet godt fra start, og at Story Hotel helt sikkert er et besøg værd…… men bedøm selv!

Today’s post on: Delightful People

www.wonderwall.se

Kategorien Design hotels, Travel . Skrevet af LE 26. November, 2009 kl 7:44

Tips for autumn table settings

Tips til efterårs borddækning

A simple way to get new inspiration for table settings are from furniture catalogs. This picture comes from the U.S. interior company West Elm.

En enkel måde at få ny inspiration til borddækning er fra møbelkataloger. Det her billede kommer fra det amerikanske indretningsfirma West Elm.

Here are a few of their tips:

  • Hang cards on twigs on top of soup plates.
  • Place large candles in vases of colored glass as a beautiful eye catcher in the middle of the table.
  • Use colored cardboard between plates to achieve a fun contrast.
  • Find the gold-colored Christmas decorations and use them between the lights.
  • Turn the cover napkin to the narrow part, and let the lower portion of the napkin hang over the table edge.

Her er er et par af de tips man kan hente hos dem:

  • Hæng et bordkort på en kviste oven på suppe tallerknen.
  • Placer store bloklys i vaser i farvet glas som et smukt blikfang midt på bordet.
  • Anvend farvet karton underlag mellem tallerknerne for at opnå en sjov kontrast.
  • Find de guldfarvede julekugler frem og læg dem mellem lysene som dekoration.
  • Vend dækkeservietterne på den smalle led, og lad den nederste del af servietten hænge ud over bordkanten.

Photo: West Elm

Kategorien Table decorations . Skrevet af LE 25. November, 2009 kl 9:27

I need pampering

Today I feel tired and rundown, and could well use a little pampering……….

…………. and I would love to be pampered with::

lavender soap, lavender sea salt scrub, a lavender soy massage candle, lavender body lotion and a bundle of organic lavender (for my linens).

Don’t it look wonderful?…. and lavender smells so good…. I just love it! (it’s also a great holiday gift)

Photo: St. Helena Olive Oil Co

Todays post on: Delightful People

Kategorien Beauty, Comfort . Skrevet af LE 25. November, 2009 kl 7:56

Next Page »