Crunch crunch

Dear friends,

Hello and good morning….. I hereby invite you to meet me at the cafe on the corner……. we’ll eat baguettes with cheese, drink coffee, share news, and talk about how much we love life……

See you soon?

Hugs

Lizzy

Kategorien Comfort . Skrevet af LE 30. September, 2009 kl 21:06

Alternative ways to keep warm

SO CUTE!

Kategorien Uncategorized . Skrevet af LE 30. September, 2009 kl 7:53

Things to keep you warm 3

Snowflakes in your chocolate

Cut snowflakes out of marshmallows, using pepper cake molds or a special “cookie cutters” and use the flakes in your hot chocolate, as a little extra candy (on a cold autumn days).

Skær snefnug ud af marshmallows ved at bruge en pepper kageforme eller en særlige “cookie cutters”, og læg dem i din varm chokolade, som lidt ekstra slik (på en kold efterårs dag).

These molds are purchased at: Complements of the chef, but the same could probably be purchased in any homeware-store. A fun idea for a cozy moment, or as a winter treat to serve, for someone you love.

Disse forme kommer fra Complements of the chef, men lignende kan sikkert købes hos Inspiration. En sjov idé til et øjebliks vinter hygge, eller til at servere for en du holder af.

Photo: Complements Of The Chef.

Kategorien Comfort, Kitchen & food . Skrevet af LE 30. September, 2009 kl 7:41

Things to keep you warm 2

Look at these beautiful tea bags from Wishingfish ……..

Se disse skønne teposer fra Wishingfish..…….

You can choose between chamomile, earl grey, citrus mint (coffin free) and blackcurrant …… they all taste great and look very decorative ….. and they are delivered in a beautiful box containing 15 tea bags…….  a nice gift to warm a friend, here in the beginning of autumn ……

Man kan vælge mellem kamomille, earl grey, citrus mint (koffeinfri) og solbær…… de smager godt og ser dekorative ud….. og så bliver de leveret i en smuk kasse som indeholder 15 teposer……. en dejlig gave til at varme en ven, her i begyndelsen af efteråret ……

Photo: Wishingfish

Kategorien Kitchen & food, Uncategorized . Skrevet af LE 30. September, 2009 kl 6:56

Things to keep you warm 1

This clever mug is a must-have….. I love coffee….. preferably with a little cake…. so this is a mug for me. The DUNK mug has a built in space for biscuits … perfect for a quick coffee break at work, getting cozy on the couch, or even morning coffee in bed? It’s available in several colors, and in both a right- and left-handed version …. very clever …..

Dette er virkelig en kop for mig, som elsker kaffe….. med en lille kage til. DUNK koppen har indbygget plads til kiks… perfekt til en hurtig kaffe pause på jobbet, hygge i sofaen, eller måske endda morgenkaffe i sengen? Den fås i flere farver og findes både i en højre og venstre hånds udgave…. smart…..

Design: Dominic Skinner

Kategorien Interior & design . Skrevet af LE 30. September, 2009 kl 6:54

Autumn day’s

Today is the 30th of September …… this means that tomorrow autumn starts officially….. but on a cold autumn day like this, it still lovely to crack open the bedroom window…. get your nose cold…. and cuddle up with a hot water bottle……. it’s cozy and a true simple pleasure….

I dag er det d. 30. september…… det betyder, at i morgen starter efteråret officielt……… men på en kold efterårsdag, er det stadig dejligt at ha soveværelse vinduet åbent…. og få kold næse…. medens man varmer sig, på en varmedunk … …. det er hyggeligt, og en enkelt men ægte nydelse ….

Here are suggestions on a few things, so you can keep warm:

Her er forslag til et par ting, du kan varme dig på:

Chunky Neckwarmer

Fresh Sake Bath

Kettle from Finland

Have a great day

Kategorien Comfort . Skrevet af LE 30. September, 2009 kl 6:32

To be added to my wishlist 2

Kategorien Fashion . Skrevet af LE 29. September, 2009 kl 21:01

To be added to my wishlist

Photos: Bergdorf Goodman evening collection

Kategorien Fashion . Skrevet af LE 29. September, 2009 kl 14:33

Coco fever

……. there is a fever in circulation ….. more specifically, there is a case of Chanel-fever around….. and it is very difficult to avoid ……. As you probably know, in occasion of the 100 - anniversary of Chanel’s birth, two films has been made about her:

……. der er feber i omløb….. og der er naturligvis her tale om Chanel-feber….. og den er svært at komme uden om……. Som du sikkert ved, er der i anledning af 100- års dagen for Chanels fødsel, produceret to nye film om hende:

First:”Coco before Chanel”: The story of Gabrielle “Coco” Chanel starts at the bottom of society, but by her own means, she ends up as a legendary couturier, who with her success, freedom and impeccable style became a symbol of the modern woman.

Den første: “Coco før Chanel”: Historien om Gabrielle “Coco” Chanel begynder på samfundets bund, men ved egen hjælp og vilje ender hun som legendarisk couturier, der med sin succes, frihed og upåklagelig stil opnåede status som symbolet på den moderne kvinde.

Second: “Coco Chanel & Igor Stravinsky”: This is a romantic drama with Mads Mikkelsen in the role of the Russian composer Igor Stravinsky …… the film is about his relationship with the designer Coco Chanel.

Den anden: “Coco Chanel & Igor Stravinsky”: Er et romantisk drama med Mads Mikkelsen i rollen som den russiske komponist Igor Stravinsky…… filmen handler om hans forhold til designeren Coco Chanel.

I’m personally look forward to see “Coco before Chanel” which is based on a biography of Edmonde Charles-Roux …. and has the amazing Audrey Tautou in the role of Coco.

Jeg ser personligt frem imod at se “Coco før Chanel” som er baseret på en biografi af Edmonde Charles-Roux…. og som har den fantastiske Audrey Tautou i rollen som Coco.

Kategorien Culture . Skrevet af LE 29. September, 2009 kl 14:32

The crime

There is bad TV…… good TV….. and fantastik TV …. and Sunday we were ready to watch the rebirth of “The Crime”  hoping that the new episodes in this series, would list in the last category ……

Der er dårligt TV….. der er godt TV….. og så er der fantastisk TV …. og i søndags sad vi klar for at se “Forbrydelsen” genopstå, i håb om at relanceringen af serien, ville høre til i den sidste kategori……

When “The crime” was shown in 2007, the final episode was watched by 2.107.000 viewers (which is almost half the population), so it was big shoes to fill, when DR1 decided to launch “The crime II”…… but I have to say, that “The crime II”…… had a uncannily good start ….

Da “Forbrydelsen I” blev vist i 2007, samlede sidste afsnit imponerende 2.107.000 seere, så DR1 havde noget at leve op til, da “Forbrydelsen II” ruller over skærmen…… og jeg må sige, at de kom uhyggeligt godt fra start….

Sarah Lund (Sophie Gråbøl) resembles a burned out woman … mentally frozen and fragile at the same time …… strongly marked by the murder of Nanna Birk Larsen ….. she has been relocated against her will, to a retreat post as immigration officer, on Falster …… but as a bestial murder of a woman takes place, Sarah is recalled by her old boss, to help find evidence, which can force a confession from the victim’s husband (the police suspect him) …… but is it really him? This murder looks more like an execution, and the woman’s corpse is found in “the memorial grove” (a memorial space for soldiers) …. perhaps there is a link to her past connections with the military?

Sarah Lund (Sofie Gråbøl) ligner i første afsnit en udbrændt kvinde… psykisk nedfrosset og skrøbelig på samme tid…… stærkt mærket af mordet på Nanna Birk Larsen….. hun er blevet tvangs forflyttet til en retrætepost ved paspolitiet på Falster…… men da et bestialsk kvindemord
finder sted, indkaldes Sarah af sin gamle chef, for at hjælpe med at finde spor, som kan fremtvinge en tilståelse fra mordofrets mand, som politiet mistænker for at have udført ugerningen…… men er det nu også ham? For mordet minder mere om en henrettelse, og kvindens lig er fundet i Mindelunden…. er der måske et link til hendes fortid med forbindelser til militæret?

Other ingredients which helps to get the excitement in the air: a prisoner with connections to the military (who is located at an detention centers in Herstedvester), a Danish People’s Party-politician with a “un-Danish” behavior and a newly appointed Minister of Justice (Nicolas Bro), who works for a settlement on a new anti-terrorism package ….. so lot’s of political edge …… and I wonder if the murder (or rather the two murders) also has a political edge, with relations to the Danish military, war traumatized veterans and fanatical patriotism?

Andre ingredienser som er med til at få spændingen i vejret: en fange med forbindelser til militæret (som er anbragt på forvaringsanstalten i Herstedvester), en Dansk Folkeparti-politiker med “udansk” adfærd og en nyudnævnt justitsminister (Nicolas Bro) som arbejder for et forlig om en ny terrorpakke….. altså masse a politisk kant…… og mon ikke drabet (eller rettere sagt de to drab) også har en politisk kant, med forbindelse til det danske forsvar, krigstraumatiserede veteraner og fanatisk patriotisme?

Any way: Sarah Lund is returned from exile, and it seems like DR1 follow the same successful formula as last, just a little darker, a little more creepy, and slightly more murders ….. “The crime II” captured me from the first frantic minutes, with a captivating story, interesting characters and credible lines …… ME?: I have already booked my calendar for the next nine Sundays…..  and YOU: will not be able to get in touch with me those days, between 8 and 9 in the evening…..

Any way: Sarah Lund vender tilbage fra eksil, og det virker som om DR1 følge den samme vellykkede opskrift som sidst, bare lidt mørkere, lidt mere uhyggeligt, og lidt flere mord….. “Forbrydelsen II” fangede i hvert fald mig fra første hæsblæsende minut, med en fængslende historie, interessante karakterer og troværdige replikker…… MIG?: jeg har allerede sat kryds i kalenderen de næste ni søndage, og DU: vil helt sikkert ikke kunne komme i kontakt med mig, mellem 8 og 9 de aftner……

If you don’t have access to DR1, you can follow “The crime II” at: http://www.dr.dk/forbrydelsen/#/forside. Here you will be able to watch the new episodes (after they have been shown on TV)…..

Hvis du ikke har adgang til DR1, kan du følge forbrydelsen på: http://www.dr.dk/forbrydelsen/#/forside. Her kan du se de nye episoder (efter de har været vist på TV)……

ENJOY!

Photo: Linda Johansen

Kategorien Culture . Skrevet af LE 29. September, 2009 kl 7:30

Next Page »