Monday morning status

Diet-recipe: Steamed Asparagus with Carrot Ginger Broth and Poached Oysters

 

So it’s Monday again, and today I am working in my home office … …

Ja så blev det mandag….. og i dag arbejder jeg hjemme……..

Monday also means status … … and the state is: 70 kg … … which is a weight loss of 1.5 kg … and it is yet another weight loss, which I do not understand …. to be honest, I have done nothing to achieve this loss … …

Mandag betyder også status … … og status er: 70 kg … … som er et vægttab på 1,5 kg … og det er endnu et vægttab, som jeg ikke forstår …. for at være helt ærlig, har jeg ikke gjort noget, som skulle kunne resultere i et vægt tab … ..

The program this week: I will be in the office most of the week, except Thursday, where I am going to Stockholm… ..

Programmet for denne uge: Jeg skal være på kontoret det meste af ugen, undtagen torsdag, hvor jeg smutter en tur til Stockholm … ..

Have a lovely Monday

Ha en dejlig mandag

Kategorien Mrs Ericson's "diet school", Recipes . Skrevet af LE 31. August, 2009 kl 8:07

A Sunday morning treat

Banana pancake

Have a great day

Kategorien Recipes, Weekend . Skrevet af LE 30. August, 2009 kl 7:01

Freedom….

“Lock up your libraries if you like, but there is no gate, no lock, no bolt

that you can set upon the freedom of my mind” “A room of ones own”

Viginia Woolf

Kategorien Culture . Skrevet af LE 29. August, 2009 kl 11:47

Congratulations…… to me

Today is my birthday … … and I’m in the office, enjoying coffee…. while I’m surfing the net….

I dag er det min fødselsdag…… jeg sidder på kontoret og hygger med kaffe, og surfer lidt på nettet….

Golf is on the program this afternoon …. as I have got a great golf car for my birthday … .. and I have to test it immediately…..

I eftermiddag står der golf på programmet…. jeg har nemlig fået en fin golf vogn i fødselsdagsgave….. så den må jeg straks ud og teste….

This evening we are going to my favorite restaurant, together with our friend Bob, who is visiting from U.S.

I aften skal vi ud og spise på min ynglings restaurant, sammen med vores ven Bob, som er på besøg fra USA.

 

Have a great Friday

Ha en fantastisk fredag

Kategorien Personally . Skrevet af LE 28. August, 2009 kl 10:30

There is no rules……….

 

“There is no rule on how to write. Sometimes it comes easily and perfectly; sometimes it’s like drilling rock and then blasting it out with charges”

Ernest Hemingway

Kategorien Culture . Skrevet af LE 28. August, 2009 kl 10:08

Be yourself

“Be who you are and say what you feel, because
those who mind don’t matter, and those who
matter don’t mind”

Dr Suess

Kategorien Culture . Skrevet af LE 27. August, 2009 kl 13:47

Beach Cabana

I hope you are soaking up the last days of summer? Me?….. I would like to spend the rest of my day here……

Kategorien Personally . Skrevet af LE 27. August, 2009 kl 13:35

Are men born like this?

are-men-born-like-this

Via Kina

Kategorien Uncategorized . Skrevet af LE 27. August, 2009 kl 10:44

Are women born like this?

are-women-born-like-this

Via Kina

Kategorien Uncategorized . Skrevet af LE 27. August, 2009 kl 10:35

”One Fifth Avenue”

It has been a wonderful relaxed summer… and I have had time to pursue one of my favourite occupations, namely to read books. I’ve just finished a book by Candance Bushnell “One Fifth Avenue”…… you properly know Bushnell as the writer behind the success book (and especially the TV series) “Sex and the City” and you may also have read (or seen) her “Lipgloss jungle”?. “One Fifth Avenue” is her last shot.

Det har været en skøn afslappet sommer i år, hvor jeg har haft tid til at dyrke en af mine yngling beskæftigelser, nemlig det at læse bøger. Jeg har netop afsluttet den sidste bog i rækken, Candance Bushnells ” One Fifth Avenue”…… du kender sikkert Bushnells som forfatteren bag succes bogen (og ikke mindst tv serien) “Sex and the City” og du har måske også læst (eller set) hendes “Lipgloss junglen”? ” One Fifth Avenue” er det sidste skud på stammen, i hendes forfatterskab.

The book: One Fifth Avenue is one of the most prominent locations in Manhattan, and it would be easier to find a needle in a haystack, than to get an apartment in this building. When the elderly and wealthy mrs. Houghton suddenly dies and leaves a three-story luxury apartment, a power struggle between the scheming women in the building starts…. which of them will decide who will move in to this prestigious address, and continue the positive exposure of the building and its inhabitants?

Bogen: One Fifth Avenue er en af de mest prominente adresser på Manhattan, og det er derfor lettere at finde en nål i en høstak, end at få en bolig i denne ejendom. Da den ældre og velhavende mrs. Houghton pludselig dør og efterlader en treetagers luksuslejlighed, indleder ejendommens intrigante kvinder en magtkamp om at bestemme, hvad der skal ske med hendes lejlighed…… for hvem skal bestemme, hvem der skal flytte ind på denne prestigefyldte adresse, og dermed fortsætte den positive eksponering af ejendommen og dens beboere?!

We meet Mindy the bitter middle-aged chairman, who lives in a dark apartment with her son Sam and author husband James, who is in eternal fear of failure …… and when he finally achieves success, he doesn’t know how to tackle it. The young girl Lola from Virginia, who feels chosen for a destiny greater than that of ordinary life. Lola has sort of a relationship with the celeb screenwriter Philip…. he suffers from receiving the Pulitzer Prize for his first and only novel, but now makes a living by writing mediocre commercial films. Philip is still in love with his juvenile girlfriend Schiffer - a known and successful actress, just returned to New York after a long stay in Los Angeles. And then there’s Billy, who in 35 years have dreamed of an apartment in One fifth, but never could afford it. When the young and stunning Annalisa and her husband Paul, express their interest in the apartment, Billy manages to get them in ……. this decision set things in motion, and is the beginning of war between neighbors, malicious gossip and affairs …..

Vi møder Mindy den bitre og midaldrende bestyrelsesformand, som bor i den mørke stue-lejlighed sammen med sønnen Sam og forfatter ægtemanden James, som går i evig angst for fiasko…… og da han endelig opnår den længe eftertragtede succes, ved han ikke hvordan han skal tackle den. Den unge pige Lola, som lige er kommet ind med firetoget fra Virginia, men som føler sig udvalgt til en større skæbne end det ordinære liv. Lola indgår i et slags forhold til den celebre manuskriptforfatter Philip, som lider under, at ha modtaget Pulitzer-prisen for sin første og eneste roman, men nu ernære sig ved at skrive middelmådige kommercielle film. Philip er stadig forelsket i sin ungdoms kæreste Schiffer - en kendt og succesfuld skuespillerinde, netop hjemvendt til New York efter et mangeårigt ophold i Los Angeles. Og så er der Billy, der i 35 år har drømt om en lejlighed i One fifth, men aldrig har haft råd. Da den unge og betagende Annalisa og hendes stenrige mand Paul, melder sig på banen, lykkes det Billy at få skaffet dem den famøse lejlighed……. hvilket bliver begyndelsen til en lavine af nabofejder, affære og ondsindet sladder…..

My recommendation: “One Fifth Avenue” is an entertaining and grotesque tour of the personal gallery of one of Manhattan’s most attractive locations. With a ever-present twinkle in Bushnells eye, general human emotions as longing for love, need of confirmation and fear of not succeeding, is taken under loving treatment, as well as the contemporary themes as lost after material wealth and fame….. Personally I think that “One Fifth Avenue” is considerably more interesting than “Sex in the city,” so if you like that book, you get even more for your money here …… This novel deserves a readership that is larger and wider than the standard chick-lit audience, as it has much more to offer …..

Min anbefaling: ” One Fifth Avenue” er en underholdende og grotesk tur rundt i persongalleriet på en af Manhattans mest attraktive adresser. Historien har fokus på almindelige menneskelige følelser som længslen efter kærlighed, behov for bekræftelse og angst for ikke at lykkedes, ligesom de aktuelle temaer som begær efter materiel rigdom og berømmelse også tages under kærlig behandling, med Bushnellsk altid nærværende glimt i øjet…… Jeg synes personligt, at “One Fifth Avenue” er væsentlig mere interessant end “Sex in the city”, så kunne du lide den, får du endnu mere for pengene her…… denne roman fortjener en læserskare, som er større og bredere end den almindelige chick-lit læserskare, da den har meget mere at byde på…..

Next book on the program is: ” The Enchantress of Florence.” by Salman Rushdie

Næste bog på programmet er: “Fortryllersken fra Firenze” af Salman Rushdie

Kategorien Culture . Skrevet af LE 26. August, 2009 kl 7:58

Next Page »