I wish …….

I wish I had this Zero Vintage Fan, from Covent Garden Vintage in my office right now……

Jeg ville ønske, jeg havde denne Vintage propel fra Covent Garden Vintage, på mit kontor lige nu … …

. . . I wish I could wear these new bally suede and leather ankle boots……. to my next party…… with the  intricately beautiful lacy brass heels, they are pure works of art . . .

. . . Jeg ønsker mig disse nye Bally ankel støvler til min næste fest … … den helt fantastisk smukke messing hæl, gør dem til et kunstværk. . .

 

I wish it was my feet on that beach …… instead of in a pair of shoes, here in the office ……

Jeg ville ønske at det var mine fødder som bafandt sig på denne strand…… istedet for i et par sko på kontoret……

Wish i may, wish i might.
This little wish gives me hope,
for i can not live with out it.

Please take me home

Have a great weekend

Kategorien Personally . Skrevet af LE 31. July, 2009 kl 10:50

The Real Housewives diet

The Real Housewives of New York City Bethenny Frankel encourages you to eat in economic terms, rather than the normal self-help jargon of typical diet books, in her new book Naturally Thin: Unleash Your Skinny Girl and Free Yourself From a Lifetime of Dieting. Here are the key words:

The Real Housewives of New York City Bethenny Frankel opfordre dig i sin nye bog Naturally Thin: Unleash Your Skinny Girl and Free Yourself From a Lifetime of Dieting, til at betragte dine spisevaner ud fra en økonomisk tankegang, i stedet for den normale selvhjælps-jargon som er typiske i de fleste kost bøger. Her i punktform:

1. Your Diet Is a Bank Account. “Eating should be treated like a bank account - if one day you decide that you want to have chocolate cake for breakfast, you can, because there’s no ‘No,’ but you need to account for it,” explains Frankel “If you spend in one place, you need to save in another.”

1. Din kost er som en bankkonto. “At spise bør behandles som en bankkonto - hvis du en dag beslutter dig for at du vil have chokolade kage til morgenmad, er det ok, fordi der er ingen ‘Nej’, men du har brug for at tage højde for det,” forklarer Frankel, “Hvad du bruger på ét måltid, skal du undlade i det næste.”

2. The Differential. “In the differential, you can have turkey chili and meat chili,” says Frankel. “To me, the differential between the two isn’t that big. I would just as soon have turkey chili as I would meat chili. But there’s a huge differential for me between a piece of plain grilled chicken breast and a fatty piece of New York steak. Go for it when the differential is really great to you. You have to find where it’s worthwhile to splurge.”

2. Den store forskel. “Hvornår er der forskel? Du kan for eksempel spise chili med kalkun eller kød” siger Frankel. “For mig er der ikke den store forskellen mellem de to typer chili. Jeg spiser lige så gerne chili med kalkun som med kød, men der er en stor forskel for mig mellem et stykke almindelig grillet kyllingebryst og en dejlig fede New York steak. Så gå til den, når forskellen er virkelig stor for dig…… du skal bare finde ud af hvornår det er værd at være ekstravagant. ”

3. The Point of Diminishing Return. Frankel explains: “For example, if you order fried calamari, you taste it, it’s delicious, have another bite, dip it in the sauce, it’s delicious, but then there’s a point where it’s as good as it’s ever going to get. And that’s when you stop.”

3. Punktet når det er nok. Frankel forklarer: “For eksempel, hvis du bestiller stegt calamari, du smage på dem, de er lækre, du tager en til, dyppe den i dressingen, Mmmmmmmm det er godt, men så kommer du til det der punkt, hvor det er så godt at det ikke kan blive bedre…. og så er det du skal stoppe op ”

4. Downsize. We need to do this in all other aspects of our lives right now, so why should our diet be any different? “We have unrealistic portions in this country and you can order an appetizer as your main course,” says Frankel, who recommends “canceling your membership to the clean plate club - no matter if you’re eating broccoli or fried chicken - it’s good to get into the habit of leaving a little.”

4. Formindske. Vi er nødt til at gøre dette i alle andre aspekter af vores liv i disse krisetider, så hvorfor skulle det være anderledes med vores kost? “De fleste af os har urealistiske portion størrelser…. men man kan jo faktisk bestille en forret i stedet for en hovedret,” siger Frankel, som også anbefaler “at du annullere dit medlemskab til den rene tallerkens klub - for uanset om du spiser broccoli eller stegt kylling - så er det en god vane at efterlade en smule på tallerknen.

If the concepts are hard to grapple with, Frankel’s famed SkinnyGirl margarita goes down easy. “Every single diet says alcohol is the devil,” she says. “I’m not promoting it, but I’m saying people have to live their lives.”

Hvis du har svært ved at fordøje disse begreber, så glider Frankel’s berømte SkinnyGirl Margarita måske bedre ned? “Alle slankekure hævder at alkohol er djævelen,” siger hun. “Det er heller ikke fordi jeg vil opfordrer til at drikke, men folk skal jo også ha et liv.”

The SkinnyGirl Margarita on the Rock


What you’ll need for one serving:
2 ounces clear tequila (Sauza or clear premium tequila (count 1, 2 while you pour; no need for measuring)
A splash of fresh lime juice
A splash of Cointreau, Grand Marnier or Triple Sec
Combine all ingredients over a glass of ice.
Garnish with a lime wedge and salt (or sugar) if you’d like.

Hvad du har brug til en person:
2 dele klar tequila (Sauza eller klart premium tequila (tælle 1, 2, mens du hælder; det er ikke nødvendigt at bruge et mål)
Et stænk af friske Limesaft
Et stænk af Cointreau, Grand Marnier eller Triple Sec
Bland alle ingredienser i et glas med is.
Garner med Limesaft og salt (eller sukker) på kanten af glasset

For you who don’t know The Real Housewives: it is a reality television show on Bravo network.

For dig som ikke kender The Real Housewives: det er en realitet tv-show som vises på Bravo nettet.

Kategorien Mrs Ericson's "diet school", Recipes . Skrevet af LE 31. July, 2009 kl 10:38

Kategorien Fashion . Skrevet af LE 31. July, 2009 kl 10:11

It is great to play ball…..

 

Kategorien Anton, Murphy & friends . Skrevet af LE 31. July, 2009 kl 10:01

H&M’s shop in Barcelona

As mentioned earlier, I’ve been playing in a golf tournament today, but unfortunately it was terminated, when we where approx halfway, because of the bad weather. So now I’m sitting here in the office, and I thought: why not post this recommendation:

Som tidligere nævnt, har jeg været ude og spille turnering i dag, men desværre blev det hele indstillet da vi var ca. halvvejs, på grund af det dårlige vejr. Så nu sidder jeg her på kontoret…. og så fik jeg lyst til at skrive denne anbefaling:

Another example of an extremely successful retail project is: H&M’s shop on Portal de l’Àngel in Barcelona. Entering the shop is like approaching a night club, as you are meet with LED lights, minimalist logo and a bright colors.

Et andet eksempel på et yderst vellykket butiks projektet er: H&M’s butik på Portal de l’Angel i Barcelona. At nærme sig denne butik, er som at nærme sig en natklub…. du mødes med LED lys, minimalistiske logo’s og strålende farver.

The shop is designed by Estudio Mariscal and in addition to the interior and furniture design, Estudio Mariscal was also responsible for the lighting, images and communication.

Butikken er designet af Estudio Mariscal. I tillæg til den indvendige indretning og inventar design, har Estudio Mariscal også været ansvarlig for belysning, grafik og kommunikation.

“From the pedestrian street outside, people are sucked into H&M through an entrance that works like a vacuum cleaner” says Mariscal.

“Fra gågaden udenfor, suges folk ind i H&M gennem en indgang, der fungerer ligesom en støvsuger” udtaler Mariscal.

The interior is like a “second skin” in black and white over the old one, creating a new image without blurring the original, and it works perfect, displaying H&M collections in the best possible way.

Interiøret er som et ekstra lag “hud” i sort og hvidt ovenpå det gamle…. det skabe et nyt look, men uden at “overdøve” det oprindelige… det fungerer perfekt og fremhæver H&M’s kollektioner på den bedst mulige måde.

The dome and the staircase were restored and emphasized with an aluminum sculpture in the shape of a cone.

Lysgården under det centrale ovenlys og trappen er blev restaureret og fremhæves med en aluminiums skulptur i form af en kegle.

My personal opinion: Estudio Mariscal has succeeded in transforming the neoclassical architecture from the 19th century in to an sophisticated H&M outlet, respecting the building’s original architecture.

Min personlige mening: Estudio Mariscal har med hensyntagen til bygningens oprindelige arkitektur, haft held til at transformere den neoklassisk arkitektur fra det 19. århundrede til en sofistikeret H&M Outlet.

If you are not planning to go to Barcelona for any other reason, this shop is well worth the visit, because it is so attention-grabbing, that it is not likely you will overlook it, even in Barcelona’s wide range of shopping possibilities.

Hvis du ikke planlægger at rejse til Barcelona af anden grund, så er denne butik besøget værd…. for den er så sensationel, at den straks vil fange din opmærksomhed…. og det er ikke særligt sandsynligt, at du kan overse den, selv med Barcelonas utrolige udbud af shopping.

Photo: Rafael Vargas

Kategorien My job - my passion, Shopping guide . Skrevet af LE 30. July, 2009 kl 15:48

Pink Cup

Today I play tournament … … and in this case it is for a good cause…….

I dag skal jeg spille turnering…… og i dette tilfælde går det til et godt formål.

Pink Cup is Denmark’s biggest female golf tournament with approx. 5.500 women in 125 clubs supporting the fight against breast cancer, by participating in the Pink Cup … .. Last year the tournament collected 2.8 million. Kr. … .. and we hope that it will be even better this year. 

Pink Cup er Danmarks største kvindelige golfturnering og  ca. 5.500 kvinder i 125 klubber støtter kampen mod brystkræft ved at deltage i Pink Cup…..  Sidste år indsamlede turneringen 2.8 mio. kr….. og vi håber at det bliver endnu bedre i år.

I wish you good health and a great day

Jeg ønsker dig et godt helbred og en dejlig dag

Kategorien Personally . Skrevet af LE 30. July, 2009 kl 6:04

Please give me a carrot more….

Photo: private, woman-hood

Kategorien Anton, Murphy & friends . Skrevet af LE 29. July, 2009 kl 11:31

Pesky party problem

Don’t you hate it when you are at a party and you get caught up in the festivities, put your drink down, and then have no idea which one is yours?

Hader du ikke bare når du er til fest, og du bliver fanget i festlighederne og kommer til at sætte din drink ned, og efterfølgende ikke har en idé om, hvilken en der er din?

I found a solution for this pesky problem on the internet…… take a look at this handy project — they’re so cute!

Jeg har fundet en løsning på dette lille problem på internettet … … prøv at se disse smarte drinkspinde - de er så fine!

Supplies:
1. Assorted decorative papers
2. Scissors
3. Glue - a glue stick works best for most papers
4. Wooden skewers or drink stirrers
5. Alphabet stickers - should coordinate with papers

Materialer:
1. Assorted dekorativt papir
2. Saks
3. Lim - en lim stik er bedst
4. Træ pinde eller sugerør
5. Alfabet klistermærker - bør koordinere med papirer

Directions:
1. Cut decorative papers into 1″ by 2″ rectangles.
2. Apply glue and fold in half around tops of wooden skewers. Let dry.
3. Place flags and sheets of alphabet stickers next to drinks, so your guests can mark a flag with their initial.

Sådan gør du:
1. Cut dekorative papirer i 1 X 2 rektangler.
2. Påfør lim og fold i halvdelen omkring toppe af træpind (eller sugerør). Lad tørre.
3. Stil flag og alfabet klistermærker ud for drikkevarerne, så dine gæster har mulighed for at markere et flag med deres initialer.

Via: Projectwedding.com
 Enjoy!
Kategorien Comfort, Table decorations . Skrevet af LE 29. July, 2009 kl 9:46

COLD CHERRY SOUP

Photos: cannelle-vanille

Cold fruit soups are a specialty of Danish cooking ….. here is an old favorite served in a new and different way:

Kolde frugt supper er en specialitet i Dansk madlavning….. her er en gammel kending serveret på en ny og anderledes måde:

Ingredients for 4 persons:

- 250 g cherries
- ½ bottle white wine
- 1 large tbsp. sugar
- 1 organic lemon
- 2 ½ dl. sour cream

Det skal du bruge til 4 personer:

- 250 g kirsebær (mørke spisebær eller syltebær)
- ½ flaske hvidvin
- 1 stor spsk. lyst rørsukker
- 1 økologisk citron
- 2½ dl. syrnet fløde

Here’s how:

Remove stones from berries and save the stalks and stones.
Crush a couple of stones with a hammer, so the bitter almond flavor is released and joined them together with all the other stones and cherry stalks in a saucepan. Peel the washed lemon and press the juice out. Pore wine, sugar, lemon juice and lemon zest into the saucepan, boil for 5 minutes and let all draw in 15 minutes.

Let the juice run through a si. Return the juice to the pot and add the berries. Bring it all slowly to the boil, immediately remove pot from heat and cool the soup.

Add the sour cream into a bowl, pipe the cherry soup gradually in to the sour cream and mix well with a whisk. Serve the refrigerated soup with a summer flower or two in each plate….. it looks great.

Sådan gør du:

Udsten bærrene og gem stilke og sten.
Knus et par sten med en hammer, så den bitre mandelsmag frigøres, og kom dem sammen med alle de andre sten samt kirsebærstilkene i en gryde. Skræl den vaskede citron tyndt og pres saften ud. Kom vin, sukker, citronsaft og citronskal i gryden, kog i 5 minutter og lad alt trække i 1 kvarter.

Si saften. Kom den tilbage i gryden og tilsæt de udstenede bær. Bring det hele langsomt i kog, tag straks gryden fra varmen og afkøl suppen.

Hæld den syrnede fløde i en skål, rør lidt efter lidt kirsebærsuppen i og bland godt med et piskeris. Server suppen køleskabskold med en sommerblomst eller to i hver tallerken……. det ser flot ud.

Enjoy

Kategorien Recipes . Skrevet af LE 29. July, 2009 kl 9:21

Amazing Philip

Take a look at this amazing photographer’s portfolio….. isn’t it great?

philip newton

Kategorien Culture, Fashion . Skrevet af LE 29. July, 2009 kl 9:04

Next Page »